Navigation

Część 4 - Platformy

Dodaliśmy trochę kodu w obrębie funkcji create, który wymaga wyłumaczenia. Spójrz najpierw tu:

platforms = this.physics.add.staticGroup();

Ten fragment tworzy nową grupę Static Physics (fizyka statyczna) i dodaje ją do lokalnej zmiennej platforms. W Arcade Physics istnieją dwa typy fizyki ciał: dynamiczna oraz statyczna. Dynamiczne ciało to takie, które może poruszać przy uwzględnieniu prędkości i przyśpieszenia. Może także odbijać się i zderzać z innymi obiektami, a na jego kolizje wpływa masa własna oraz innych ciał.

Najprościej to ujmując, Static Body (ciało statyczne) po prostu posiada pozycję i rozmiar. Nie wpływa na nie grawitacja, nie posiada prędkości i nigdy się nie przemieszcza. Taki obiekt jest statyczny dosłownie i w przenośni. Idealnie nadaje się do tworznenie platform, po których może się przemieszczać postać w grze.

Czym właściwie jest grupa? Jak sama nazwa wskazuje służy ona do zbierania i kontrolowania podobnych obiektów. Za pomocą grup możesz sprawdzać kolizję między wieloma obiektami równocześnie. W obrębie grup można również tworzyć nowe obiekty. Służą do tego funkcje pomocnicze takie jak create. Korzystanie z grup typu fizycznego oszczędza kodowania. Nowopowstałe elementy potomne należące do grupy posiadają już zadeklarowaną fizykę.

Przy pomocy dodanej powyżej grupy możemy stworzyć platformy:

platforms.create(400, 568, 'ground').setScale(2).refreshBody();

platforms.create(600, 400, 'ground');
platforms.create(50, 250, 'ground');
platforms.create(750, 220, 'ground');

Jak widziałeś poprzednio ten kod stworzy scenę:

image

Podczas ładowania zaimportowaliśmy obrazek 'ground'. Jest to prosty zielony prostokąt o wielkości 400 na 32 piksele. Posłuży nam on jako prosta platforma:

image

Pierwsza linijka powyższego kodu stworzy podłoże w pozycji 400 na 568 (przypominamy, że obrazki są pozycjonowane w oparciu o ich centralny punkt) - problem polega na tym, że musimy rozciągnąć tę platformę na całą szerokość okna gry, w innym przypadku gracz będzie mógł wypaść poza ten obszar. Aby uzyskać podłoże na całą szerokość używamy funkcji setScale(2). Grafika ground będzie teraz miała 800 x 64 piksele, co doskonale pasuje do naszych potrzeb. Aby wprowadzić zmianę będziemy jeszcze musieli użyć funkcji refreshBody() ponieważ przeskalowaliśmy obiekt typu static physics body, musimy więc powiadomić program o zmianach, które dokonaliśmy.

Podłoże jest przeskalowane i w odpowiednim miejscu, możemy więć zająć się pozostałymi platformami:

platforms.create(600, 400, 'ground');
platforms.create(50, 250, 'ground');
platforms.create(750, 220, 'ground');

Proces jest identyczny jak za poprzednim razem, pomijająć to, że nie musimy już przeskalowywać platform.

Trzy platformy są rozmieszczone na ekranie gry, odpowiedni dystans pozwoli graczowi na przemieszczanie się po nich.

Dodajmy zatem postać gracza.