Navigation

Část 9 - Body a bodování

Pro dokončení hry přidáme ještě dvě věci: nepřátele, kteří můžou hráče zabít, a kterým bude potřeba se vyhnout a skóre za sesbírané hvězdičky. Nejdříve skóre:

Využijeme herní objekt pro text - Text Game Object. Vytvoříme dvě nové proměnné, jednu k uložení aktuálního skóre a druhou k uložení herního objektu s textem:

var score = 0;
var scoreText;

scoreText je nastaven ve funkci create:

scoreText = this.add.text(16, 16, 'score: 0', { fontSize: '32px', fill: '#000' });

16 x 16 je pozice pro zobrazení textu. 'score: 0' je výchozí řetězec, který se zobrazí a objekt, který následuje obsahuje nastavení velikosti fontu a jeho barvu. Pokud neurčíme, který font použít, použije Phaser výchozí font, což je Courier.

Dále potřebujeme upravit funkci collectStar tak, že když hráč sebere hvězdičku, jeho skóre se zvýší a text je aktualizován, aby odrážel tuto změnu:

function collectStar (player, star)
{
    star.disableBody(true, true);

    score += 10;
    scoreText.setText('Score: ' + score);
}

Za každou hvězdičku přidáváme 10 bodů a text scoreText je aktualizován, aby zobrazil nové celkové skóre. Pokud spustíte part9.html, uvidíte padat hvězdičky a nabíhat skóre, jak je budete sbírat.

image

V poslední části přidáme nějaké zloduchy.