Část 3 - Vytváření světa

By Richard Davey on 20th February 2018   @photonstorm

this.add.image na pozadí vytváří nový herní objekt (Game Object) a přidává ho do seznamu objektů k zobrazení (display list) aktuální scény (Scene). Tento seznam je místem, kde existují všechny vaše herní objekty. Obrázek můžete umístit kamkoli a Phaser nebude protestovat. Ovšem, pokud je to mimo oblast od 0x0 do 800x600, tak ho neuvidíte, protože bude mimo obrazovku, ale stále bude existovat ve scéně.

Scéna samotná nemá fixní velikost a rozprostírá se do nekonečna všemi směry. Systém kamery (Camera) ovládá váš pohled do scény a aktivní kamerou můžete pohybovat nebo zoomovat podle potřeby. Také můžete vytvářet nové kamery pro další pohledy do scény. Toto téma je mimo rozsah tohoto specifického tutoriálu, stačí poznamenat, že systém pro kameru je ve Phaseru 3 o hodně rozvinutější než ve v2. Věci, které dříve nebyly možné, nyní jsou.

Nyní začneme stavět scénu přidáním obrázku s pozadím a několika plošinek. Zde je aktualizovaná funkce create:

var platforms;

function create ()
{
  this.add.image(400, 300, 'sky');

  platforms = this.physics.add.staticGroup();

  platforms.create(400, 568, 'ground').setScale(2).refreshBody();

  platforms.create(600, 400, 'ground');
  platforms.create(50, 250, 'ground');
  platforms.create(750, 220, 'ground');
}

Při rychlém pohledu na kód si všimněte volání this.physics. To znamená, že budeme používat systém pro arkádovou fyziku (Arcade Physics system), ale před tím, než tak můžeme učinit, musíme ho přidat do konfiguračního objektu, abychom Phaseru oznámili, že ho budeme potřebovat:

var config = {
  type: Phaser.AUTO,
  width: 800,
  height: 600,
  physics: {
    default: 'arcade',
    arcade: {
      gravity: { y: 300 },
      debug: false
    }
  },
  scene: {
    preload: preload,
    create: create,
    update: update
  }
};

Přidali jsme vlastnost physics. S tímto kódem, který také naleznete jako part4.html v zip souboru k tutoriálu, uvidíte scénu, která už vypadá daleko víc jako hra:

image

Máme pozadí a pár plošinek, ale jak tyto plošinky ve skutečnosti fungují?