Navigation

9.časť - Skóre

Našej hre chýbajú ešte dve veci: zloduch, ktorému sa treba vyhýbať, pretože môže našu postavu zabiť a skóre za pozbierané hviezdy. Najskôr sa budeme venovať druhej úlohe:

Využijeme textový herný objekt. Vytvoríme dve nové premenné, do jednej budeme ukladať aktuálne skóre a druhú použijeme na uloženie textového herného objektu:

var score = 0;
var scoreText;

scoreText vytvoríme vo funkcii create:

scoreText = this.add.text(16, 16, 'score: 0', { fontSize: '32px', fill: '#000' });

16 x 16 je pozícia pre zobrazene textu. 'score: 0' je defaultný reťazec, ktorý sa zobrazí a objekt, ktorý nasleduje obsahuje nastavenie veľkosti fontu a jeho farbu. Neurčili sme, aký font chceme použiť a tak Phaser použije defaultný font, ktorým je Courier.

Ďalej potrebujeme upraviť funkciu collectStar tak, že keď postava zoberie hviezdu, skóre sa zvýši a text sa aktualizuje:

function collectStar (player, star)
{
    star.disableBody(true, true);

    score += 10;
    scoreText.setText('Score: ' + score);
}

Za každú hviezdu pridávame 10 bodov a text scoreText sa aktualizuje tak, aby zobrazil nové celkové skóre. Ak si spustíš part9.html, uvidíš padať hviezdy a nárast skóre po ich zbere.

image

V poslednej časti pridáme podliakov.