Navigation

3.časť - Vytvorenie herného sveta

this.add.image vytvára na pozadí nový herný objekt a pridáva ho do zoznamu objektov aktuálnej scény určených na zobrazenie. Tento zoznam je miestom, kde existujú všetky tvoje herné objekty. Obrázok môžeš umiestniť hocikde a Phaser bude spokojný. Samozrejme, ak obrázok umiestniš mimo oblasť od 0x0 do 800x600, tak ho neuvidíš, pretože bude mimo obrazovku, ale stále bude existovať v scéne.

Scéna nemá fixnú veľkosť a rozprestiera sa do nekonečna všetkými smermi. Kamerový systém kontroluje tvoj pohľad na scénu. Aktívnou kamerou môžeš pohybovať alebo zoomovať tak, ako je to nutné. Ak ti nestačí jedna kamera, vytvor si nové a meň tak pohľady na scénu. Táto téma je mimo rozsah tohto kurzu, stačí ti zatiaľ vedieť, že kamerový systém je vo frameworku Phaser 3 omnoho pokročilejší než to bolo vo v2. Veci, ktoré kedysi neboli možné, sú možné teraz.

Pokračujeme v stavbe scény pridaním niekoľkých plošiniek. Takto vyzerá aktualizovaná funkcia create:

var platforms;

function create ()
{
  this.add.image(400, 300, 'sky');

  platforms = this.physics.add.staticGroup();

  platforms.create(400, 568, 'ground').setScale(2).refreshBody();

  platforms.create(600, 400, 'ground');
  platforms.create(50, 250, 'ground');
  platforms.create(750, 220, 'ground');
}

Všimni si volanie this.physics, ktoré nám umožňuje používať systém pre arkádovú fyziku. Toto samotné volanie však nestačí, musíme zmeniť konfiguračný objekt tak, aby Phaser vedel, že sa chystáme tento systém používať:

var config = {
  type: Phaser.AUTO,
  width: 800,
  height: 600,
  physics: {
    default: 'arcade',
    arcade: {
      gravity: { y: 300 },
      debug: false
    }
  },
  scene: {
    preload: preload,
    create: create,
    update: update
  }
};

Do objektu config sme pridali vlastnosť physics. Tento kód nájdete v part4.html. Naša scéna sa už začína podobať na hru:

image

Máme pozadie a pár plošiniek, ale ako tieto plošinky vlastne fungujú?