Част 9 - Решаващ резултат

By Ричард Дейви on 20 февруари 2018   @photonstorm

Ще направим две последни добавки към нашата игра: враг, който може да убие играча, и точки за събраните звезди. Да започнем с точките.

За тях ще използваме обект на играта за показване текст - така наречения Text.

var score = 0;
var scoreText;

Променливата scoreText се попълва във функцията create:

scoreText = this.add.text(16, 16, 'score: 0', { fontSize: '32px', fill: '#000' });

(16; 16) са координатите, на които ще се покаже текстът (за разлика от другите обекти на играта, координатите на текста са спрямо горния му ляв ъгъл по подразбиране - Б.пр.). "score: 0" е текстът, който ще покажем, а обектът след него съдържа размера и цвета на шрифта. Понеже не сме за дали кой шрифт да използваме, Phaser по подразбиране ще използва шрифта Courier.

Следва да променим функцията collectStar, за увеличи точките и да обнови текста, когато играчът вземе звезда:

function collectStar (player, star)
{
    star.disableBody(true, true);

    score += 10;
    scoreText.setText('Score: ' + score);
}

И така: за всяка звезда добавяме 10 точки и обновяваме текста scoreText, за да покаже промените. Ако изпълните part9.html, ще видите как точките Ви се увеличават, когато вземете една от падащите звезди:

image

В последната част от урока ще добавим враговете.